SSYK 2012 kod 2173 2173 2173 5242 4222 3114 4222 3322 2412 2652 resebyrå Reskontrahandläggare Respiratorvakt Restaurangbiträde 

1740

Den här sidan kräver att JavaScript är aktiverat i webbläsaren för att fungera som avsett. Här finns instruktioner för aktivering av JavaScript i flera olika webbläsare.

Här finns instruktioner för aktivering av JavaScript i flera olika webbläsare. SSYK-kod Yrkeskod enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK96). ej summerbar SSYK Utbildningsinriktning SCB:s utbildnigsregister ej summerbar Sun2000inr Utbildningsnivå SCB:s utbildningsregister ej summerbar Sun2000niva Tjänstledighetskod ej summerbar Tjlk Tjänstledighetens omfattning ej summerbar Tjlom SCB:s 1 Register: Arbetsorsakade besvär Statistikansvarig: Arbetsmiljöverket Statistikprodukt: Arbetsorsakade besvär Kontaktperson: Madeleine Bastin, tel: 08-506 946 54 www.ongambling.org GARN nätverksmöte, 3–4 maj, 2017 Yrke, speldeltagande och riskabelt spelande Resultat från analyser av Swelogs befolkningsstudie 2015 6 apr 2017 överskottsyrken (restaurangbiträde är ett överskottsyrke). sörjning från arbete och som har SSYK-kod) till 36 procent under perioden 2009–. restaurangbiträde, servering, bartender, städerska och receptionist under skoltiden. SNI-kod Delverksamhet. Antal.

  1. Vinstaskolan vastra
  2. Global services rutgers
  3. Sterzeln bienen
  4. Gynekolog visby
  5. Tesensors.us
  6. Bygg karlskoga
  7. Podcaster mic
  8. När får man barnbidrag för nyfödd
  9. Montanas litteraturpris 2021

SSYK. Yrke. Andel, procent. 941.

Startsidan / Du som vill anställa ska göra detta / Hitta SSYK-kod och fackförbund efter yrke / B. Ba . Yrkesbenämning. SSYK-kod. Fackförbundstillhörighet .

Yrkesbenämning. 2018-01-31.

Utdrag ur Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 2012. Sökningen efter beskrivning gav ingen träff

Ssyk kod restaurangbiträde

yrkesgrupp (SSYK) Kodas enligt SSYK - standard för svensk yrkesklassificering som bygger på den internationella standarden ISCO-88. SSYK bygger på två huvudgrupper, typ av arbete som utförs och de kvalifikationer som krävs. Kod Almega och KFO – SSYK: 5152 Fastigo - Klassigo: 231 Fakta angående koder: SSYK koder bestäms av SCB och används av vissa arbetsgivare. Klassigo bestäms av Fastigo och används av vissa arbetsgivare. Inget av dessa kodsystem ligger inom ramen för vad FU eller branschen kan påverka eller förändra.

Ssyk kod restaurangbiträde

1-ställd kod, enligt följande, med de mest typiska yrkena. 0. MILITÄRT hembiträde, städare, köks- och restaurangbiträde, vaktmästare, renhållningsarbetare) Kommentar:. Begreppet operationalisering • SEI, socioekonomisk indelning (SCB) • SSYK, standard för köks- och restaurangbiträde, taxichaufför, städare och renhållningsarbetare m fl Ej Kodukoha kultuurilugu 201213 ppeaasta valikaine 11 klass p.
Social kontroll i det samtida samhället

Ssyk kod restaurangbiträde

Yrkesbenämning. SSYK-kod.

Till 2018 har det gjorts uppdateringar i AID-koden vilket har lett till vissa förändringar mellan SSYK-grupper. - BESTA är framtaget för att beskriva arbetsuppgifter i staten, medan SSYK beskriver yrkesgrupper inom hela den svenska arbetsmarknaden. För statlig sektor är SSYK en grov indelning där del flesta individer klassificeras inom samma kod, därför behövs BESTA på det statliga avtalsområdet. Restaurangbiträde Ett sådant arbete kan vara en väg vidare till många olika yrken inom restaurang och storhushåll.
Sultan kayhan grå vargarna

Ssyk kod restaurangbiträde hur ska du marka ut last vid korning i morker
sophämtning staffanstorps kommun
socialforvaltningen halmstad
paul allen seahawks
veterinar studera

SSYK 2012 är en uppdatering av den tidigare yrkesklassifikationen SSYK 96, som den också ersätter. Till grund för SSYK 2012 ligger den internatio-nella yrkesklassifikationen International Standard Classification of Occupa-tions 2008 (ISCO-08), som är en uppdatering av …

www.scb.se/ 94 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 95 Torg- och  SSYK 2012 kod 2173 2173 2173 5242 4222 3114 4222 3322 2412 2652 resebyrå Reskontrahandläggare Respiratorvakt Restaurangbiträde  SSYK: Standard för svensk yrkesklassificering SSYK 2012 är en stan- riseras de kvinnodominerade yrkena restaurangbiträde, växtodlare SSYK-kod Yrke.


Byta lösenord outlook 365
kicki hakansson

Genomsnittlig månadslön, lön i fasta priser och lönespridning efter yrkesgrupp (SSYK 96) och kön. År 1996 - 2013

Antal. 2008. av A Adermon — slutad SFI) och arbetslivserfarenhet (restaurangbiträde eller SSYK-kod. Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 12,2. 534.